Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Ilçi Alan Filip Mastard

  ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçisi Ilçi Alan Filip Mastard

 • Türkmenistandaky ABŞ-nyň ilçihanasy Täze ýyla bagyşlanan gyşky kinogörkezilişini başlaýar

  Türkmenistandaky ABŞ-nyň ilçihanasy Täze ýyla bagyşlanan gyşky kinogörkezilişini başlaýar

 • ABŞ-nyň bilermenleri araçylyk ornuna bagyşlanan okuw maslahatyny geçirer (Surat: ABŞ-nyň ilçihanasy)

  ABŞ-nyň bilermenleri araçylyk ornuna bagyşlanan okuw maslahatyny geçirer (Surat: ABŞ-nyň ilçihanasy)

 • ABŞ-nyň medeniýeti, iňlis dili okuwy hem amerikan filmleriniň görkezilişi barada öwrenmek üçin ýanwar aýynyň meýilnamasyny hödürleýäris.

  ABŞ-nyň medeniýeti, iňlis dili okuwy hem amerikan filmleriniň görkezilişi barada öwrenmek üçin ýanwar aýynyň meýilnamasyny hödürleýäris.

Iň täze habarlar

 • ABŞ-nyň ilçihanasy 2015-nji ýylyň türkmen-amerikan işewür maslahatyny geçirýär

  Aşgabat, 2015-nji ýylyň 20-nji ýanwary - ABŞ-nyň ilçihanasy, Türkmenistanyň hökümeti we türkmen-amerikan işewür geňeşi bilen bilelikde 2015-nji ýylyň 21-22-nji ýanwarynda Aşgabat şäheriniň Mizan işewür merkezinde ýedinji türkmen-amerikan işewür maslahatyny geçirer. Bu maslahat bilermenler derejesinde oba hojalyk, suw dolanyşygy, innowasion tilsimatlar we maliýe meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin alymlary, senagatçylary hem-de Türkmenistanyň we ABŞ-nyň hökümet wekillerini ýygnaýar. 

 • ABŞ-nyň bilermenleri araçylyk ornuna bagyşlanan okuw maslahatyny geçirer

  Aşgabat, 2014-nji ýylyň 16-njy dekabry- Şu gün, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş boýunça agentligi (USAID) Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanyň hökümet edaralarynyň wekilleri üçin araçylygy geçirmegiň öňdebaryjy halkara tejribesi barada tanyşdyryş okuw maslahatyna başladylar. 

 • ABŞ-nyň Ilçihanasy Maldarçylyk pudagyny ösdürmek boýunça konferensiýa geçirýär

  Aşgabat, 2014-nji ýylyň 8-nji dekabry – Dekabr aýynyň 5-de we 6-da, ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň (USAID) Oba hojalyk tehnologiýalary taslamasy maldarçylyk pudagyny ösdürmek boýunça Türkmenbaşy şäheriniň Awaza Milli syýahatçylyk zolagynda iki günlük konferensiýany geçirdi. 

 • ABŞ-nyň bilermenleri “Iri halkara konferensiýalarynyň we okuw maslahatlarynyň guramaçylygy” atly okuw maslahatyny geçirýär

  Aşgabat, 2014-nji ýylyň 1-nji dekabry - Şu gün, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş boýunça agentligi (ÝUSAID) Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanyň hökümet edaralarynyň wekilleri üçin “Iri halkara konferensiýalaryny we okuw maslahatlarynyň guramaçylygy” barada öňdebaryjy halkara tejribesi boýunça tanyşdyryş okuw maslahatyny başlady.