Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • Amerikanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri - 21-24-nji noýabr, 2014

  Amerikanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri - 21-24-nji noýabr, 2014

 • Ilçihananyň Konsuly LINE-da söhbetdeşlik geçirýär

  Ilçihananyň Konsuly LINE-da söhbetdeşlik geçirýär

 • ABŞ-nyň ilçihanasy ýene-de Halkara kitap segisine gatnaşýar (Surat: ABŞ-nyň ilçihanasy)

  ABŞ-nyň ilçihanasy ýene-de Halkara kitap segisine gatnaşýar (Surat: ABŞ-nyň ilçihanasy)

 • ABŞ-nyň medeniýeti, iňlis dili okuwy hem amerikan filmleriniň görkezilişi barada öwrenmek üçin dekabr aýynyň meýilnamasyny hödürleýäris.

  ABŞ-nyň medeniýeti, iňlis dili okuwy hem amerikan filmleriniň görkezilişi barada öwrenmek üçin dekabr aýynyň meýilnamasyny hödürleýäris.

Iň täze habarlar

 • Täze geçirilýän okuw hyzmatlaryň halkara söwdasyna bagyşlanýar

  Aşgabat, Türkmenistan, 2014-nji ýylyň 18-nji noýabry – Düýn ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (USAID) Türkmenistanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlykda we “Şewron” kompaniýasynyň ýardamy bilen “Hyzmatlaryň halkara söwdasy” atly bir hepdelik okuw kursuny geçirmegi başlady. 

 • Amerikany öwreniş institutlary maksatnamasy

  "Amerikany öwreniş institutlary" (SUSI) maksatnamasy 6 hepdelik bolup, alymlyk derejesini bermeýän, aspirantura häsiýetine eýedir. Bu maksatnama 2015-nji ýylyň tomus möwsüminde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dürli ýokary okuw jaýlarynda amala aşyrylar.  

 • Fulbraýt maksatnamasy

  ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasy 2014-2015-nji ýyllar üçin Fulbraýt maksatnamasyna gatnaşmak üçin açyk bäsleşigiň başlanandygyny yglan edýär. 2014-2015-nji okuw ýylynyň dowamynda ABŞ-nyň William Fulbraýt adyndaky stipendiýasy... 

 • ABŞ-nyň Ilçihanasy Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerine iňlis dilini öwredýär

  Aşgabat, 2014-nij ýylyň 1-nji oktýabry – ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň "Türkmeninstanyň hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri üçin iňlis dili okuwlary" atly maksatnamanyň çäklerinde Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň işgärleriniň ýigrimi ikisinden ybarat topary okuw tamamlady. 

 • ABŞ-nyň Ilçihanasy söwda boýunça bilimi kämilleşdirmek ugrunda Türkmenistanyň ýokary okuw mugallymlary bilen işleşýär

  Aşgabat, Türkmenistan, 2014-nji ýylyň 22-nji sentýabry – Bu gün ABŞ-nyň Halkara ösüş agentligi (ÝUSAID) Türkmenistanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlykda we “Şewron” kompaniýasynyň ýardamy bilen “Ýokary okuw mekdepleriniň söwda syýasaty boýunça okuw maksatnamalaryny kämilleşdirmek” atly bir hepdelik okuw kursuny geçirmegi başlady.