Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • ABŞ-nyň Birleşen Ştatlary ilçihananyň täze binasyny gurmak bilen Türkmenistanyň geljegine maýa goýumyny edýär (Foto: ABŞ-nyň ilçihanasy)

  ABŞ-nyň Birleşen Ştatlary ilçihananyň täze binasyny gurmak bilen Türkmenistanyň geljegine maýa goýumyny edýär (Foto: ABŞ-nyň ilçihanasy)

 • Ilçi Alan Mastard we birinji sekretar Jefri Juk “Howa menzilinde neşe serişdeleriň bikanun dolanşygynyň öňüni almak” atly okuw sapagyny alyp baryjylar bilen (Surat: ABŞ-nyň ilçihanasy)

  Ilçi Alan Mastard we birinji sekretar Jefri Juk “Howa menzilinde neşe serişdeleriň bikanun dolanşygynyň öňüni almak” atly okuw sapagyny alyp baryjylar bilen (Surat: ABŞ-nyň ilçihanasy)

 • Ýerli hyzmatlar we önümler boýunça hünärmen Ian Stýuart (sagda) Türkmenistanyň nebit we gaz wekilleriniň öňünde ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň geçirýän okuw maslahatynda çykyş edýär

  Ýerli hyzmatlar we önümler boýunça hünärmen Ian Stýuart (sagda) Türkmenistanyň nebit we gaz wekilleriniň öňünde ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň geçirýän okuw maslahatynda çykyş edýär

 • Medeni tanyşdyrmalar, iňlis dili okuwy hem amerikan filmleriniň iňlis we rus dillerinde görkezilişi barada öwrenmek üçin 2015-nji ýylyň oktýabr aýy üçin meýilnamamyzy hödürleýäris.

  Medeni tanyşdyrmalar, iňlis dili okuwy hem amerikan filmleriniň iňlis we rus dillerinde görkezilişi barada öwrenmek üçin 2015-nji ýylyň oktýabr aýy üçin meýilnamamyzy hödürleýäris.

Iň täze habarlar