Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • 14-nji maýda Ilçi Mastard MSM-iň myhmanlary bilen tanyşdy we öz durmuşy we işi, ABŞ-a syýahat we ilçihananyň maksatnamalary barada dürli soraglara jogap berdi. Ilçi Mastard bilen LINE-da dostlaşyp bilersiňiz: @allan.mustard

  14-nji maýda Ilçi Mastard MSM-iň myhmanlary bilen tanyşdy we öz durmuşy we işi, ABŞ-a syýahat we ilçihananyň maksatnamalary barada dürli soraglara jogap berdi. Ilçi Mastard bilen LINE-da dostlaşyp bilersiňiz: @allan.mustard

 • 16-njy aprelde Ilçi Alan Mastard Daşoguz welaýatyndaky Najmeddin Kubranyň aramgähine baryp gördi we onuň “Medeni mirasy gorap saklamak” atly halkara maksatnamasy arkaly dowam edýän dikeldiş işleri bilen tanyşdy.

  16-njy aprelde Ilçi Alan Mastard Daşoguz welaýatyndaky Najmeddin Kubranyň aramgähine baryp gördi we onuň “Medeni mirasy gorap saklamak” atly halkara maksatnamasy arkaly dowam edýän dikeldiş işleri bilen tanyşdy.

 • 7-maýda Ilçi Alan Mastard Mary welaýatyndaky Gyz gala baryp gördi we onuň “Medeni mirasy gorap saklamak” atly halkara maksatnamasy arkaly dowam edýän dikeldiş işleri bilen tanyşdy

  7-maýda Ilçi Alan Mastard Mary welaýatyndaky Gyz gala baryp gördi we onuň “Medeni mirasy gorap saklamak” atly halkara maksatnamasy arkaly dowam edýän dikeldiş işleri bilen tanyşdy

 • USAID-iň konsultanty Haward Mils Türkmenistanyň döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň we “Ätiýaçlandyryş hyzmatlary” atly paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleri üçinätiýaçlandyryş önümleriniň we hyzmatlarynyň täze görnüşleri boýunça okuw kursuny geçirdi.

  USAID-iň konsultanty Haward Mils Türkmenistanyň döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň we “Ätiýaçlandyryş hyzmatlary” atly paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleri üçinätiýaçlandyryş önümleriniň we hyzmatlarynyň täze görnüşleri boýunça okuw kursuny geçirdi.

Iň täze habarlar