Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • Türkmen oba hojalyk hünärmenleri bagbançylyk innowasiýalaryny öwrenmek üçin Amerikanyň merkezine ugradylar

  Türkmen oba hojalyk hünärmenleri bagbançylyk innowasiýalaryny öwrenmek üçin Amerikanyň merkezine ugradylar

 • Ilçi Mastard Baýdak gününe bagyşlanan kabul edilşige gelen myhmanlary öz öýünde garşy alýar.

  Ilçi Mastard Baýdak gününe bagyşlanan kabul edilşige gelen myhmanlary öz öýünde garşy alýar.

 • USAID we UNODC neşe serişdelerini ulanmagyň öňüni almak işlerine baha bermek maksatnamasy boýunça okuw geçirýär

  USAID we UNODC neşe serişdelerini ulanmagyň öňüni almak işlerine baha bermek maksatnamasy boýunça okuw geçirýär

 • Ilçi Mastard XII asyrda gurlan we häzirki wagtda dikeldiş işleri Ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak gaznasynyň maliýe kömegi bilen amala aşyrylýan Daýahatyn kerwen saraýyna zyýarat edýär

  Ilçi Mastard XII asyrda gurlan we häzirki wagtda dikeldiş işleri Ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak gaznasynyň maliýe kömegi bilen amala aşyrylýan Daýahatyn kerwen saraýyna zyýarat edýär

Iň täze habarlar